Ви є тут

Сучасні технології в будівництві


Номер роботи - П 3 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Міністерством освіти і науки України, висунуто Одеською державною академією будівництва та архітектури

 

Автори: Менейлюк О.І., Дорофєєв В.С., Лукашенко Л.Е., Олійник Н.В., Москаленко В.І., Петровський А.Ф.

 

Сучасні технології в будівництві. – К.: «Освіта України», 2011. – 534 с.

Загальний тираж підручників складає 3000 примірників.

Підручник є основою інноваційного навчально-методичного комплексу "Сучасні технології у будівництві". Перше видання підручника вийшло в 2009 році, в 2010-2011 роках - друге і третє (виправлене і доповнене) видання підручника.

Підручник допомагає розібратися у різноманітності матеріалів і технологій, представлених на будівельному ринку. Відомості про інноваційні технології і матеріали з докладними ілюстраціями дозволяє вивчити їх сучасні особливості. 

Традиційна друкарська версія (440 кольорових ілюстрацій) має 4 електронні додатки: електронна форма підручника, електронний опорний конспект лекцій у виді слайд-шоу - для самостійної роботи студентів (443 слайди), електронні (мультимедійні) презентації для викладачів з можливістю редагування, а також відео додатки з анімацій і відеофрагментів нових технологій (51 фрагмент).

Використання авторської інтерактивної методики вивчення дисципліни, яка закладена в мультимедійному додатку до підручника,  дозволяє в 3-5 разів збільшити об'єм інформації під час лекції, значно полегшити процес самостійної роботи студентів. 

Підручник може використовуватися студентами усіх форм навчання та освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямками підготовки «Будівництво» та «Архітектура», слухачами курсів підвищення кваліфікації і перекваліфікації фахівців, аспірантами і викладачами, фахівцями проектних і будівельних організацій.

 Громадське обговорення підручника  відбулося  23 вересня 2014 року  на засіданні вченої ради   ДВНКЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури» за адресою: м. Дніпропетровськ, ул. Чернишевського, 24а, Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.