Ви є тут

Сучасна концепція кримінально-правової протидії організованій злочинності.


Номер роботи - M 42 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національна академія внутрішніх справ

Автори:
ВОЗНЮК Андрій Андрійович - доктор юридичних наук, завідувач наукової лабораторії Національної академії внутрішніх справ

Розроблено доктринальну модель оптимізації та підвищення ефективності системи норм, що визначають підстави кримінальної відповідальності за створення злочинних організацій, банд, терористичних об’єднань, не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, та участь у них, а також кримінально-правового заохочення учасників цих злочинних об’єднань.

Створено концепцію збалансованого застосування основних світових моделей криміналізації суспільно небезпечних діянь, спрямованих на протидію організованій злочинності (змови, участі, підприємництва, маркування/реєстрації). Розкрито потенційні можливості моделі реєстрації/маркування в протидії глобальним терористичним загрозам в Україні та за її межами.

Розроблено теорію трансформації співучасті в злочині, у межах якої сформовано методику кримінально-правової дій учасників злочинних об’єднань.

На підставі нових та вдосконалення наявних теорій і концепцій сформульовано пропозиції щодо розв’язання інших фундаментальних проблем, пов’язаних із забезпеченням кримінально-правової протидії організованій злочинності, що стосуються кваліфікації дій учасників злочинних об’єднань, які функціонують (функціонували) на території проведення операції Об'єднаних сил та антитерористичної операції.  

Основні кримінально-правові положення, що стосуються протидії організованій злочинності, застосовано під час розроблення підготовлених у співавторстві методичних рекомендацій та методик правоохоронної діяльності щодо особливостей кваліфікації, розкриття та розслідування злочинів, на яких спеціалізуються злочинні об’єднання.

Результати дослідження реалізовано у правотворчості, правозастосовній діяльності, науковій сфері та освітньому процесі (20 актів, 19 авторських свідоцтв)

Кількість публікацій: 167, в. т.ч. 4 монографії, посібник, 2 коментарі, енциклопедія, конспект лекцій, 52 статті, 41 методичні рекомендації, 65 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно з базою даних Google Scholar, складає відповідно: 307/7.