Ви є тут

Створення та впровадження інноваційної системи управління якістю підготовки лікарів в Україні


Номер роботи - P 49 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р49

Створення та впровадження інноваційної системи управління якістю підготовки лікарів в Україні

Москаленко В.Ф., Банчук М.В.,

Булах І.Є., Волосовець О.П.,

Казаков В.М., Ковальчук Л.Я.,

 Колесник Ю.М., Лісовий В.М.,

Мінцер О.П., Мороз В.М.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

У нинішніх умовах переходу до страхової медицини, міжнародних і національних стандартів в охороні здоров’я особлива увага приділяється підготовці медичних кадрів. Авторами розроблено, обґрунтовано та впроваджено в масштабах галузі систему моніторингу та управління якістю вищої медичної освіти та підготовки медичних кадрів.

Робота поєднує у собі створення теоретичної бази, розроблення комплексу програмних засобів, технологічних та організаційних рішень. Теоретично обґрунтовано та визначено індикатори якості підготовки фахівців і показники діяльності вищих навчальних закладів, що забезпечує порівнюваність на рівні навчального закладу, галузі, міжнародному рівні. Визначено структуру та технологічність систем контролю, принципи і методики формалізації та трансформації медичних знань, дидактичні прийоми дистанційного навчання. Вперше на новій методологічній основі розроблено алгоритм та зміст галузевих стандартів, на їх базі реформовано зміст навчання та програм, форми і методи організації навчального процесу. Вперше обґрунтовано, розроблено та запроваджено галузеву систему комплексного зовнішнього незалежного оцінювання професійної компетентності кожного майбутнього лікаря, яка отримала найвищу європейську експертну оцінку.

Представлені матеріали та технології є узагальненням роботи, яку проводили автори впродовж останніх 15 років і яка відображена у більш ніж 500 наукових працях, захищених докторських та кандидатських дисертаціях. Наукові та практичні результати з питань забезпечення якості підготовки медичних кадрів доповідалися на підсумкових колегіях МОЗ України, 31 міжнародній конференції, 58 галузевих та 137 всеукраїнських конференціях; автори роботи взяли участь у 12 міжнародних проектах. Розроблені нормативні документи лягли в основу навчання і післядипломної підготовки понад 16 тисяч студентів з 98 країн світу.

 Розробка інноваційної системи  управління якістю підготовки лікарів має значний економічний і соціальний ефект, а саме, підвищення конкурентоспроможності української медичної освіти на світовому ринку та обмеження допуску до професійної лікарської діяльності некомпетентних фахівців ( у середньому 5 - 7 %  щорічно).