Ви є тут

Створення сучасних високоефективних різальних інструментів із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям


Номер роботи - M 15 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України.

Автор: Клименко С.А., к.т.н., Нємченко У.С.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему створення сучасного різального інструменту із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору зі захисним покриттям, що дозволить підвищити стійкість інструменту та ефективність обробки, шляхом удосконалення існуючої технології нанесення та створення нових підходів до використання захисного покриття.

Розроблено наукові засади отримання та застосування інструментів, оснащених полікристалічними надтвердими матеріалами на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям, в процесах високопродуктивної лезової обробки виробів із загартованих сталей та сплавів. Розроблено і впроваджено високотехнологічні, енергозберігаючі технології нанесення захисних покриттів, створено сучасний високоефективний різальний інструмент із полікристалічного надтвердого матеріалу на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям та технологія його застосування при обробці виробів із загартованих сталей та сплавів.

Очікуваний ефект від впровадження результатів роботи на машинобудівних підприємствах України становить не менш ніж 2 млн. грн. в рік.

Кількість публікацій: навчальний посібник, 20 статей.