Ви є тут

Створення нових наноструктурованих цеолітних та бінарних вуглецьвмісних систем різного функціонального призначення


Номер роботи - M 60 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України.

Автор: к.х.н. Щербань Н.Д, к.х.н. Філоненко С.М.

З використанням нових фізико-хімічних підходів до цілеспрямованого регулювання структурних та текстурних характеристик, хімічної природи поверхні створено нові мікро-мезопористі алюмосилікатні цеолітоподібні матеріали, наноструктуровані пористі вуглецьвмісні матеріали, в тому числі доповані гетероелементами вуглецеві матеріали, вуглецеві структури з наночастинками металів, нанопористий нітрид вуглецю, карбід кремнію тощо з різними функціональними властивостями.

Авторами розроблено високоактивні наноструктуровані каталізатори, в тому числі фотокаталізатори, для промислових процесів і тонкого органічного синтезу, фармації, захисту навколишнього середовища. Зокрема, гідролітичного гідрування арабіногалактану (конверсія біомаси), синтезу сполук з антипаркінсонною активністю, конверсії вуглекислого газу в цінні органічні продукти (метан, оцтовий альдегід). Створено високоефективні адсорбенти водню та вуглекислого газу, матеріали для суперконденсаторів.

Кількість публікацій: 48 статей, 40 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 113 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 5 та 139 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 6. Отримано 2 патенти України на винахід та 4 патенти України на корисну модель.