Ви є тут

Створення нових наноструктурованих цеоліт- та вуглецьвмісних матеріалів для процесів і технологій сталого розвитку


Номер роботи - M 74 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України

Автор: Щербань Н.Д, к.х.н., Філоненко С.М., к.х.н.

Авторами з використанням нових фізико-хімічних підходів до цілеспрямованого регулювання структурних та текстурних характеристик, хімічної природи поверхні створено нові мікромезопористі алюмосилікатні цеолітоподібні матеріали, наноструктуровані пористі вуглецьвмісні матеріали, в тому числі доповані гетероелементами вуглецеві матеріали, вуглецеві структури з наночастинками металів, нанопористий нітрид вуглецю, карбід кремнію тощо з різними функціональними властивостями.

Авторами розроблено високоактивні наноструктуровані каталізатори, в тому числі фотокаталізатори, для промислових процесів і тонкого органічного синтезу, фармації, захисту навколишнього середовища, зокрема, гідролітичного гідрування арабіногалактану (конверсія біомаси), синтезу сполук з антипаркінсонною активністю, конверсії вуглекислого газу в цінні органічні продукти (метан, оцтовий альдегід), створено високоефективні адсорбенти водню та вуглекислого газу, матеріали для суперконденсаторів.

 

Кількість публікацій: 66, у т.ч. за тематикою роботи 33 статті (14 – у зарубіжних виданнях), 33 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 60 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 5. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 патентами України. Отримано 2 патенти України на корисну модель.