Ви є тут

Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа


Номер роботи - M 14 НАГОРОДЖЕНА

Представлено державним підприємством "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації".

Автор: к.т.нБас О.А. 

Метою роботи є вирішення наукової задачі з прикладним застосуванням у сфері забезпечення єдності вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу – розроблення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробленні установки поршневого типу для відтворення одиниць об’єму та об’ємної витрати газу при тиску до 1,6 МПа з примусовим переміщенням поршневого розділювача і кільцевою схемою руху потоку газу, яка позбавлена більшості недоліків проаналізованих аналогічних установок. Реалізовано паралельне застосування ідентичних поршневих вимірювальних секцій, що дало можливість збільшити контрольний об’єм установки та зменшити випадкову складову невизначеності. Вдосконалено фізичну модель установки шляхом реалізації ущільнення поршня надмірним тиском мастила та застосування вузла електромеханічного приводу в комплекті з багатоступінчатими зубчастими передачами та кулько-гвинтовою парою, що забезпечує відсутність перетоків газового середовища, стабільність руху поршневих розділювачів і дає можливість розширити динамічний діапазон установки.

Практична значимість результатів полягає у виготовленні установки поршневого типу для відтворення та передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу в діапазоні об’ємної витрати від 4 м3/год до 200 м3/год на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа та мобільної установки з еталонними лічильниками для передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу в діапазоні об’ємної витрати від 50 м3/год до 1000 м3/год на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа, які входять до складу державного первинного еталона.

Створений державний первинний еталон одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа отримав позитивний висновок комісії.

Кількість публікацій: 25, у т.ч. за тематикою роботи 13 статей, державний стандарт України, 11 тез доповідей. Отримано патент України на винахід та 2 патенти України на корисну модель.