Ви є тут

Стратегія профілактики наркозалежності у військових навчальних закладах


Номер роботи - M 23 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Автор: д.психол.н. Литвинчук Л.М.

У роботі  представлено теоретичне узагальнення та нове вирішення проблеми профілактики наркозалежності у військових навчальних закладах.

В результаті дослідження виявлено та уточнено чинники, що спричиняють наркотизацію. На макрорівні це суспільна криза, втрата традиційних ідеалів та цінностей, економічні труднощі, безробіття, морально-психологічна криза сім’ї, особливості масової культури і молодіжної субкультури, зокрема. На мезорівні – чинники, пов’язані з деструктивними сімейними взаєминами, негативним впливом безпосереднього соціального оточення. На мікрорівні – індивідуально-психологічні особливості, зокрема, наявність акцентуацій характеру та ін.

З’ясовано, що в основі будь-якої залежності лежить негативне ставлення до себе, неприйняття оточуючого світу та людей. Встановлено особливості залежності: порівняно швидке звикання до наркотику та формування синдрому залежності, виражені зміни реактивності організму, психічна та соціальна дезадаптація. Наркозалежним властиві психопатології, аутичні реакції, депресії та суїцидальні прояви. В осіб з залежністю спостерігаються розлади невротичного спектру, мотиваційні, особистісні порушення, афективні розлади та порушення харчової поведінки.

Концептуалізація психологічної профілактики, теоретико-методологічним підґрунтям якої слугував системний підхід, уможливила конструювання авторської програми профілактики вживання психоактивних речовин у військових навчальних закладах. Розкрито принципи та описано систему побудови психологічної профілактики наркозалежності.

Основні заходи і технології програми психологічної профілактики та лікування наркозалежності завдяки послідовності, системності, комплексності застосування дозволяють значною мірою досягти ефективних показників щодо даної проблеми, якісної зміни особистості, зміни ставлення членів сімей військовослужбовців.

Кількість публікацій: 32, в т.ч. за тематикою роботи 3 монографії, посібник, 29 статей (9 – у зарубіжному виданні).