Ви є тут

Стійкість природно-техногенних масивів при розробці залізорудних родовищ


Номер роботи - M 5 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним технічним університетом "Дніпровська політехніка".

Автори:
1. ПЕТЛЬОВАНИЙ Михайло Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"
2. ШУСТОВ Олександр Олександрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"
3. ЗУБКО Сергій Андрійович – кандидат технічних наук, заступник начальника дільниці шахти "Прохідницька" ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат"
4. ШЕРСТЮК Євгенія Анатоліївна – асистент кафедри Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

Авторами обґрунтовано параметри і принципи формування стійкого стану природних та техногенних масивів при розробці залізорудних родовищ на основі встановлення характеру та закономірностей розвитку геомеханічних, геофільтраційних та фізико-хімічних процесів.

Встановлено нові закономірності та особливості розвитку геомеханічних, геофільтраційних та фізико-хімічних процесів, що відбуваються у природно- техногенних масивах при видобутку залізних руд, що дозволило врахувати принципи формування їх стійкого стану при розробці ефективних ресурсозберігаючих заходів.

Запропоновано оптимізацію параметрів камерної системи розробки та її конструктивних особливостей в умовах нестійких порід, що знижує питому вагу підготовчих робіт, витрати на повторне подрібнення й ремонтні роботи, рівень збіднення видобутої руди, підвищує рентабельність продукції.  Запропоновано формування різноміцнісного за висотою закладного масиву під впливом тонкодисперсного в’яжучого комбінованого матеріалу у виробленому просторі, що підвищує стійкість штучних ціликів при зменшенні витрат та формування підпірних призм, та підвищує стійкість відвалів й дозволяє додатково розмістити об’єми порід розкриву із зниженням витрат. 

Результати роботи впроваджено на ПрАТ: "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат", "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат", "Запорізький залізорудний комбінат."

Кількість публікацій: 104, в т.ч. 2 монографії (1 - закордонна), 2 навчальні посібники, 65 статей (5 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 35 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science - 23/3, Scopus –134 /7, Google Shcolar - 434 /13.