Ви є тут

Сільське господарство України першої чверті ХХ століття та його науково-освітнє забезпечення в контексті діяльності професора А.Г.Терниченка


Номер роботи - M 71 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автор: Білоцерківська А.С.

Представлена Державною науковою сільськогосподарською бібліотекою НААН України.

Кількість публікацій: 25 наукових статей.

Автором проведено дослідження стану сільського господарства України першої чверті ХХ століття та його науково-освітнього забезпечення через призму вивчення та аналіз діяльності й наукової спадщини вітчизняного вченого, державного діяча, педагога, одного з організаторів сільськогосподарської науки та освіти в Україні професора А. Г. Терниченка.

Висвітлено позицію урядів Української Народної Республіки та Директорії щодо розвитку сільського господарства та його науково-освітнього забезпечення через аналіз діяльності А.Г. Терниченка на посадах заступника міністра та міністра земельних справ. Розкрито діяльність культурно-просвітнього та сільськогосподарських відділів Київського губернського земельного відділу, завідувачем яких впродовж 1920-1925 рр. був учений.

В контексті діяльності професора А.Г. Терниченка на посаді голови Київської філії Сільськогосподарського наукового комітету (предтечі сучасної Національної академії аграрних наук України) охарактеризовано становлення та розвиток галузевої науки в період першої половини 20-х рр. ХХ століття.

Показано значущість наукової спадщини вченого для розвитку сільського господарства України та його науково-освітнього забезпечення в першій чверті ХХ століття. Запроваджено до наукового обігу велику кількість нових маловідомих документів із фондів архівних установ і бібліотек України.