Ви є тут

Розвиток регіонального ринку нерухомості в рекреаційних територіях України


Номер роботи - M 59 ПОДАНА

Автори:


 Развитие регионального рынка недвижимости в рекреационных территориях УкраиныАвторы:Крекотень И.М., Никонов А.В., Филонич Е.Н. The Real Estate Regional Market Development in Recreational Territories of UkraineAuthors:Krekoten I.M.,Nikonov A.V., Filonych O.M.


 

Автори: Крекотень І.М., к.е.н, Ніконов А.В., к.е.н,Філонич О.М.

 

Представлена Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка

 

Визначено теоретичні основи процесу формування регіональних ринків нерухомості та рекреаційних послуг. Обгрунтовано фактори, що найбільше впливають на розвиток регіональних ринків.

Розроблено наукові засади моделі оцінювання інвестиційної привабливості ринку нерухомості з врахуванням рекреаційного потенціалу територій у контексті сталого розвитку.

Реалізовано нові методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості регіональних ринків шляхом підвищення рекреаційного потенціалу території та врахування його при формування стратегічних орієнтирів розвитку регіональних ринків та регіону в цілому.Розроблено і впроваджено стратегічні орієнтири розвитку ринку нерухомості у системі інвестиційного забезпечення рекреаційної сфери.

Результати роботи використані при розробці програми соціально-економічного розвитку Полтавської області на перспективу, галузевих та районних програм для підвищення інвестиційної привабливості ринку нерухомості на основі розвитку сфери рекреаційних послуг території.

 

 Кількість публікацій: 34,в т.ч. 17 статей, 17 тез доповідей.