Ви є тут

Розвиток наукових і технологічних основ термомеханічної обробки сталей з використанням різних принципів мікролегування бором


Номер роботи - M 20 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України.

Автор: Парусов Е.В., к.т.н., Чуйко І.М., к.т.н., Сагура Л.В., к.т.н.

Метою роботи є розробка технологічних режимів термомеханічної обробки та хімічного складу борвмісної катанки для виробництва високоміцного дроту для металокорду, арматурних канатів і пружин, зварювального дроту, які забезпечують підвищення деформованості при волочінні із забезпеченням необхідного рівня механічних властивостей.

Розроблено хімічний склад і технології термомеханічної обробки катанки з мікролегованих бором високовуглецевих сталей і сталей зварювального призначення, легованих молібденом, нікелем, хромом, ванадієм та іншими елементами. Методами математичного моделювання та багатофакторної оптимізації встановлено вплив технологічних факторів на мікроструктуру, механічні властивості та технологічність катанки-дроту.

Розроблено науково обгрунтований підхід до мікролегування сталей бором, який дає можливість підвищувати деформованість катанки-дроту широкого марочного сортаменту. Вивчено кінетику перетворень аустеніту при безперервному охолодженні, побудовано термокінетичні діаграми борвмісних сталей марок, встановлено співвідношення між кількісними значеннями дисперсності перліту та інших характеристик катанки з борвмісних вуглецевих сталей. Встановлено критерії, які забезпечують пряме волочіння катанки зварювального призначення з легованих сталей в зварювальний дріт діаметром до 2,0 мм.

 Розроблено нормативну документацію на виробництво катанки за новими технологіями. Впроваджено на вітчизняних і закордонних метизних підприємствах наскрізні енергозберігаючі технології виробництва високоміцного металокорду, арматурних канатів, пружин і обмідненого зварювального дроту.

 Річний економічний ефект від впровадження роботи складає 509 тис. доларів США і 4, 9 млн. гривень.

Кількість публікацій: 83, в т.ч. 2 монографії, 44 статті (5 - у зарубіжних виданнях), 19 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 4 (згідно з базою даних Scopus), h- індекс = 2. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 патентами.