Ви є тут

Розробка та впровадження ефективних методів діагностики, лікування і профілактики сенсоневральної приглухуватості та глухоти


Номер роботи - P 35 ПОДАНА

 

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р35

Розробка та впровадження ефективних методів діагностики, лікування і профілактики сенсоневральної приглухуватості та глухоти

 

Шидловська Т.В., Тімен Г.Е.,

 Косаковський А.Л., Заболотний Д.І.,

Розкладка А.І.,  Сушко Ю.О.,

 Шидловська Т.А., Писанко В.М.,

 Борисенко О.М.,  Березнюк В.В.

Державна установа "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка"

 

Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми сучасної медицини – діагностиці і лікуванню порушень слуху, на які страждає  біля 7 % населення земної кулі. Розроблено ефективні  методи діагностики, лікування та профілактики сенсоневральної приглухуватості (СНП)  і глухоти у дорослих і дітей. Проведено всебічне (клінічне, психоакустичне,  електрофізіологічне, імунологічне,  експериментальне) дослідження проблеми патофізіології, етіопатогенезу, діагностики,  профілактики  і комплексного  консервативного та хірургічного лікування СНП і глухоти. Це дозволило вперше в світовій практиці визначити спорідненість та відмінності змін в різних відділах слухової системи, мозковому кровообігу та центральної нервової системи  в залежності від етіологічного чинника.

 В результаті застосування розробленої технології комплексного лікування  у більшості хворих на хронічну СНП отримано позитивний результат (63,4 % - при радіаційному впливі, 73,4 % - при дії шуму та у 76,2 % хворих з судинною патологією), тоді як в провідних країнах світу лікування таких хворих вважається безперспективним. Вперше охарактеризовано порушення в різних відділах  слухової системи у хворих з початковою гіпертонічною хворобою та епізодичним підвищенням артеріального тиску і обґрунтовано рекомендації по їх лікуванню і профілактиці, вдосконалено методику хірургічного лікування та ранньої діагностики невриноми VIII нерва. Проведено 187 кохлеарних імплантацій глухим дорослим та дітям.

Вперше в Україні розпочаті масштабні дослідження слуху у новонароджених, де використано модель світового стандарту програми універсального скринінгу слуху.

За темою роботи авторами опубліковано понад 600 праць, 6 монографій, 10 посібників, видано 12 методичних рекомендацій, отримано 37 авторських свідоцтв та патентів.

Переважна частина досліджень відповідає критеріям наукової новизни світового рівня і їх результати втілені в практичну отоларингологію з високою лікувальною ефективністю.