Ви є тут

Розробка принципів ревіталізації довкілля за використання автохтонних та інтродукованих рослин


Номер роботи - M 37 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним ботанічним садом імені М.М. Гришка НАН України.

Автори:
1. БОНДАРЧУК Олександр Петрович – кандидат біологічних наук, науковий співробітник Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України;
2. ГОНЧАРОВСЬКА Інна Валеріївна – кандидат біологічних наук, науковий співробітник Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка НАН України;
3. РОСІЦЬКА Надія Василівна - кандидат біологічних наук, науковий співробітник Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України.

 Авторами розроблено рекомендації з раціонального використання екологічного потенціалу територій ризику, встановлено асортимент рослин, перспективних для ревіталізації еродованих ландшафтів України, створено для рідкісних рослин і цінних інтродуцентів оптимальні умови, які забезпечать високу декоративність і довговічність насаджень, обґрунтовано їх економічну ефективність та доцільність використання.

Здійснено пошук та розробку шляхів попередження ерозійних процесів ґрунту за використання маловідомих автохтонних та інтродукованих видів рослин. Деревні рослини, які запропоновано для закріплення еродованих схилів – роду Malus Mill., кущові – рослини роду Elaeagnus L., маслинка багатоквіткова (Elaeagnus multiflora Thunb.), трав’яні – рослини видів роду Astragalus L. З’ясовано їх біохімічний склад та алелопатичні властивості в умовах культури у порівнянні із умовами модельної ділянки. Виявлено, що усі інтродуценти мають досить високу адаптаційну здатність та добру приживаність до умов із низьким рівнем родючого шару ґрунту, зволоженості та високим рівнем інсоляції.

Для комплексного збереження та відновлення аборигенної флори, ґрунтового покриву запрпоновано рослини роду Malus висаджувати за принципом шахівниці. Клени, яблуні та кущі маслинки будуть інфільтрувати надлишок води із ґрунтового профілю на різній його глибині та кореневою системою закріплювати ґрунтовий покрив. Представники роду Astragalus зменшать ступінь інсоляції на поверхню ґрунту, уповільнюючи інтенсивність випаровування води, завдяки потужної кореневої системи підвищать щільність ґрунтово-кореневого горизонту та акумулюють необхідний для життєдіяльності інших рослин азот.

Розроблено рекомендації з раціонального використання екологічного потенціалу територій ризику, встановлено асортимент рослин, перспективних для ревіталізації еродованих ландшафтів України, створено для рідкісних рослин і цінних інтродуцентів оптимальні умови, які забезпечать високу декоративність і довговічність насаджень, обґрунтовано їх економічну ефективність та доцільність використання.

Кількість публікацій: колективна монографія, каталог, 10 статей, 28 тез доповідей.