Ви є тут

Розробка методів технiко-експлуатацiйної оцінки роботи об’єктів залізничного транспорту


Номер роботи - M 83 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Разработка методов технико-эксплуатационной оценки работы объектов железнодорожного транспортаКозаченко Д.Н.   Method development of technical and operation estimation of exploitation railway transport objects.Kozachenko D.N.


 

Автор: Козаченко Д.М.

 

Представлена Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академiка В.Лазаряна (Мінтрансзв’язок України).

 

Кількість публікацій:  90 наукових публікацій, в т.ч.2 монографії, 24 статті64 тези доповідей3 свідоцтва на авторські права (програмні комплекси).

 

Автором розроблено методи оцінки безпеки руху поїздів та ефективності роботи об’єктів залізничного транспорту з урахуванням їх технічних та технологічних особливостей, що важливо для залізничного транспорту України.

Розроблена імітаційна модель скочування відчепів з гірки в якій відчеп розглядається як динамічна система. Запропонована модель дозволяє визначити показники безпеки руху при виконанні сортувального процесу на станціях.

Вперше розроблено імітаційну модель процесу розформування составів, яка враховує випадковий характер параметрів відчепів і умов навколишнього середовища, всі основні зовнішні фактори, які впливають на рух вантажних вагонів та методику розв’язання задачі оптимізації режимів гальмування відчепів в стохастичній постановці Вона дозволяє отримувати техніко-економічну оцінку конструкції сортувальних гірок та систем їх управління.

 Удосконалено математичні моделі технічного оснащення та технології роботи залізничних станцій, що дозволило формалізувати та уніфікувати їх структуру і забезпечити виконання їх параметризації в автоматизованому режимі. Удосконалено методику побудови адекватних статистичних моделей станцій, які використовуються як елементи моделі транспортної системи, що можуть бути використані при аналізі роботи вагонів на транспортній мережі.