Ви є тут

Розробка комплексу новітніх методів дослідження стану та поетапного ребальзамування тіла М.І. Пирогова


Номер роботи - P 3 ПОДАНА

Представлено Вінницьким національним медичним університетом імені М.І. Пирогова.

Автори:
1. ГУМІНСЬКИЙ Юрій Йосипович – доктор медичних наук, професор Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;
2. МЕЛЬНИК Олег Петрович – доктор ветеринарних наук, завідувач кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України;
3. ПРОДАНЧУК Микола Георгійович – доктор медичних наук, директор Інституту екогігієни і токсикології імені Л.І.Медвідя Міністерства охорони здоров’я України;
4. ТКАЧ Геннадій Федорович – доктор медичних наук, професор Сумського державного університету;
5. ГРИЦЕНКО Сергій Іванович – кандидат медичних наук, доцент Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;
6. ГАЙДУКОВ Віктор Олексійович – вчений секретар Національного музею-садиби М.І. Пирогова;
7. СТЕЛЬМАЩУК Павло Олегович – старший викладач Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;
8. ЗАЛЕВСЬКИЙ Леонід Леонідович – старший викладач Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогов

Авторами роботи, вперше в українській історії, розроблено комплекс новітніх методів дослідження стану та поетапного ребальзамування тіла всесвітньо відомого вченого - анатома і хірурга Миколи Івановича Пирогова.

 Авторами проведено комплексний (на макро-, мікро- і ультрамікроскопічному рівнях  аналіз тканин тіла М.І. Пирогова. Проведено тотальне комп’ютерно-томографічне сканування, гістологічні та електронно-мікроскопічні дослідження зразків тканин, мікробіологічні дослідження та застосовано комплекс хіміко-аналітичних досліджень, що дозволило встановити на сучасному рівні ступень збереженості тіла та розробити склад бальзамуючого розчину.

 Комплекс технологічних методів проведення ребальзамування тіла М.І. Пирогова проведено виключно вітчизняними вченими без участі, до недавно монополіста у цій справі - Всеросійського інституту лікарських і ароматичних рослин. Проведення ребальзамування тіла М.І. Пирогова здійснювалося авторами роботи на підставі власного досвіду та особистих напрацювань у морфологічній науці та анатомічній музейній техніці.