Ви є тут

Розробка інноваційних біотехнологій і обладнання для виробництва органічної продукції та енергетичних ресурсів


Номер роботи - M 91 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори: Марус О.А., к.т.н., Сидорчук О.В., Таширева Г.О., к.б.н.

Представлена Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Розроблено методологію отримання органічної продукції та енергетичних ресурсів – біогазу та біоводню з багатокомпонентних органічних субстратів.

Розроблено і впроваджено: спосіб і установку для виробництва біогазу та органічних добрив; комплексну технологію утилізації органічних відходів з отриманням біоводню; новий спосіб калібрування та калібратор яєць фітофагів.

Удосконалено комплект технологічного обладнання для промислового розведення трихограми в Інженерно-технологічному інституті “Біотехніка” (м. Одеса). Виготовлено модель горизонтального біогазового реактору промислового об’єму на заводі «ТАН» (м. Чернігів). Реалізовано СР-технологію вирощування біомаси (ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція»).

 Економічний ефект досягнутий за рахунок відмови від використання хімічних інсектицидів,  підвищення ефективності дії засобів захисту рослин до 20 %, зменшення використання мінеральних добрив на 62,5%, скорочення використання палива до 30%, економії використання технічної води на 50%. Це дозволило отримати прибуток 2345 грн./га. Ефективність реалізованого проекту підтверджено сертифікатом UNIDO.

Кількість публікацій: 40. Отримано 14 патентів, 3 стандарти.