Ви є тут

Роль генетичної схильності та інфекційних агентів у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у шахтарів


Номер роботи - M 80 ПОДАНА

Представлено державною Установою "Інститут медицини праці НАМН України".

Автор: Долінчук Л.В. , к.б.н.

Даний науковий проект присвячений актуальній проблемі медицини праці – удосконаленню системи первинної Робота присвячена актуальній проблемі медицини праці – удосконаленню системи первинної профілактики розвитку хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) у шахтарів професійної етіології шляхом визначення генетичних маркерів спадкової схильності до розвитку патології бронхолегеневої системи. Вивчено виробничі фактори ризику захворювання, проаналізовано функціональний стан бронхолегеневої системи у респондентів дослідження. Доведена роль генетичної схильності у розвитку ХОЗЛ та визначено генотипи, що асоційовані із ризиком розвитку даної патології. Встановлено, що генотип MMP-9*TT асоційований зі схильністю до розвитку ХОЗЛ, а генотипи TIMP-2*GG, MMP-2*CC сприяють стійкості організму до розвитку даного захворювання. Вперше визначено присутність генетичного матеріалу та інтактних віріонів ентеровірусів (Коксакі В2, В3, В4, В5) у шахтарів зі стабільним перебігом ХОЗЛ. Показано збільшення кількості загострень у хворих з наявною ентеровірусною інфекцією, що може свідчити про тригерну роль виділених вірусів в ініціації загострень захворювання. На основі отриманих результатів запропоновано алгоритм визначення спадкової схильності до розвитку ХОЗЛ у шахтарів вугільних шахт України у якості додаткового заходу системи первинної профілактики захворювання. Економічний ефект від впровадження дозволить підвищити якість профілактики хронічного обструктивного захворювання легень, його ранню діагностику, своєчасно розпочати лікування, збільшити середню тривалість життя працездатного населення, покращити його якість, а також знизити смертність.

.Кількість публікацій: 19, в т.ч. за тематикою роботи 6 статей, 4 тези доповідей, інформаційний лист, методичні рекомендації.