Ви є тут

Психотерапія в соматичній медицині


Номер роботи - P 22 ПОДАНА

Представлено Харківською медичною академією післядипломної освіти.

Автори: д.м.н. Михайлов Б.В., д.м.н. Федак Б.С.,

Метою роботи є створення системи психотерапевтичного і медико-психологічного супроводу хворих на соматичні захворювання на підставі вивчення психосоматичних і соматопсихічних співвідношень.

Авторами на підставі теоретичних і експериментальних досліджень визначені механізми формування розладів психічної сфери при соматичних захворюваннях. Створена система рівневої стратифікації патогенетичних механізмів формування розладів психічної сфери хворих на соматичні захворювання.

Сформовані базові концептуальні засади системи психотерапетичного та медико-психологічного супроводу хворих на соматичні захворювання, яка містить психодіагностичну, психоосвітню, психокорекційну, психотерапевтичну, оціночну складові і таргетну спрямованість впливу. Запропонована клініко-кваліметрична стандартизація та індивідуалізація психотерапевтичного впливу, а також оцінки ефективності.

Наводиться концепція мультимодальної психотерапії, що принципово відрізняється від вітчизняних і зарубіжних аналогів психотерапевтичного підходу при соматичних захворюваннях. Розробки широко впроваджені в практику роботи лікувально-профілактичних закладів і вищих закладів медичної освіти. 

Інтегральна оцінка ефективності системи проводилася за коефіцієнтами медичної, соціальної та економічної ефективності та інтегрального показника, який становив 2,5.

Кількість публікацій:7 монографій, 5 посібників, 131 стаття (32 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 10/1; Scopus – 3/1; Google Scholar – 222/7.  За даною тематикою захищено 7 докторських та 28 кандидатських дисертацій.