Ви є тут

Прогнозування та управління рівнем ґрунтових вод великих міст України


Номер роботи - M 15 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України.

Автор: Сєрікова О.М.

Метою роботи є підвищення екологічної безпеки урбанізованих територій, що зазнають підтоплення ґрунтовими водами, за рахунок наукового обґрунтування методів та засобів прогнозування та управління підтопленням.

 Автором розроблено математичну модель зміни рівня ґрунтових вод на обмежених міських територіях, що враховує штучні покриття на поверхні ґрунту.  

Спрогнозовано варіант максимального підняття рівня ґрунтових вод в умовах природно-техногенних екосистем великих міст на прикладі Харкова. Вдосконалено схему функцій органів управління та завдань попередження та ліквідації наслідків підтоплення. Вдосконалено комплекс заходів для зниження рівня ґрунтових вод та попередження розвитку підтоплення міської території великих міст України з урахуванням європейського досвіду.

Кількість публікацій: 23, у т.ч. за тематикою роботи 11 статей (8 - у зарубіжних виданнях), 12 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 30 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 4.