Ви є тут

Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України


Номер роботи - P 34 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


ПРОДЛЕНИЕ РЕСУРСА ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ”


 


Авторы:


Банахевич Ю.В., Драгилев А.В., Демин Ю.H., Иткин А.Ф.,  Кычма А.А., Крупка В.А.,  Лохман И.В., Петрина Д.Ю.,


Полутренко М.С., Федорович Я.Т.


 


“THE LIFETIME INCREASE OF THE PIPELINES IN UKRAINEAuthors:


 


ВanahevychY. V., DragilevA.V., DominY., Itkin O.F., Kychma A.O., Krupka V.O., Lochman I.V., Petryna D.Y.,Polutrenko M.S., Fedorovych Y.T.


 

Автори:

Банахевич Ю.В., Драгілєв А.В., Дьомін Ю.М., Іткін О.Ф.,Кичма А.О., Крупка В.О., Лохман І.В., Петрина Д.Ю., Полутренко М.С., Федорович Я.Т.

 

Представлена Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу.

        

Мета роботи – розроблення наукових основ обґрунтування стану та прогнозування терміну експлуатації трубопроводів з урахуванням можливості продовження цього терміну засобами, що існують, розробляються та впроваджуються в Україні.

Наукова новизна:

–         визначена залишкова міцність і довговічність труб магістральних трубопроводів та їх зварних з’єднань з тріщиноподібними дефектами, що в експлуатаційних умовах зазнають дії двочастотних і двовісних змінних силових навантажень, зварювальних залишкових напружень, корозійно-агресивних середовищ;

–         сформульований системний підхід до досліджень тривалоексплуатованих трубопровідних сталей і їх зварних з’єднань, за допомогою якого вирішено важливу науково-прикладну проблему з оцінювання загальних закономірностей деградації механічних, корозійних і корозійно-механічних властивостей сталей магістральних нафтогазопроводів.

–              розроблено наукові основи створення інноваційних біостійких модифікованих мастик, які одночасно гальмують електрохімічну корозію і проявляють бактерицидні властивості, пригнічуючи життєдіяльність корозійно-небезпечних мікроорганізмів.

Науково-практична значимість роботи полягає в обґрунтуванні створення технологій та обладнання з відновлення несучої здатності тіла труби, підвищення якості ізоляційного покриття та заміни ізоляційного покриття трубопроводів.

Результати досліджень викладено  в  4 монографіях,  190 статтях, з них 64 - у міжнародних журналах.

Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні вченої ради УкрНДІгазу 04 вересня 2012 року о 13.30 в актовому залі інституту за адресою: м. Харків, Красношкільна наб., 20.

Матеріали обговоренння знаходяться в Секретаріаті Комітету.