Ви є тут

2012, Національна премія / Державні премії

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P1 Розробка та впровадження техніки і технології виготовлення та застосування високоефективних, безпечних емульсійних вибухових речовин на кар’єрах України (Кількість коментарів: 25)
P2 Ресурсозберігаючі технології металургійного виробництва на основі використання українського вугілля (Кількість коментарів: 42)
P6 Цикл наукових праць "Нелінійно-оптичні ефекти в атомних, молекулярних та твердотільних системах при взаємодії з надкороткими світловими імпульсами" (Кількість коментарів: 7)
P7 Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі (Кількість коментарів: 25)
P8 Цикл наукових праць "Дискретні та функціональні методи теорії наближення та їх застосування" (Кількість коментарів: 16)
P9 Створення нових матеріалів та приладів оптотехніки (Кількість коментарів: 12)
P15 Цикл наукових праць "Фундаментальні властивості матерії в ультрарелятивістських ядерних зіткненнях та у ранньому Всесвіті" (Кількість коментарів: 5)
P18 Цикл наукових праць "Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах, керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення" (Кількість коментарів: 21)
P19 Цикл наукових праць "Теорія м’якої речовини: розвиток методів і їх застосування" (Кількість коментарів: 16)
P23 Сучасні прилади та технологіїї ультразвукової медичної діагностики (Кількість коментарів: 6)
P24 Цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів" (Кількість коментарів: 37)
P25 Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі (Кількість коментарів: 53)
P27 Створення системи управління національною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою (Кількість коментарів: 46)
P40 Розробка та впровадження високоефективних систем синхронізації цифрових інфокомунікаційних мереж наносекундного діапазону (Кількість коментарів: 5)
P42 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати (Кількість коментарів: 10)
P44 Цикл наукових праць "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища" (Кількість коментарів: 6)
P90 Цикл наукових праць "Імовірнісні розподіли на групах, в спектральній теорії та геометрія випадкових процесів" (Кількість коментарів: 0)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
P5 Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання (Кількість коментарів: 19)
P17 Створення та експлуатація першого в Україні сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС (Кількість коментарів: 7)
P21 Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечних виробничих комплексів України (Кількість коментарів: 23)
P22 Автоматизована система обліку електричної енергії з контролем показників якості (Кількість коментарів: 20)
P28 Збір та утилізація метану з полігону твердих побутових відходів в м. Луганську (Кількість коментарів: 14)
P35 Інтенсифікація технологічних процесів біологічного очищення міських стічних вод (Кількість коментарів: 15)
P43 Цикл наукових праць " Радіоекологічний та радіобіологічний моніторинг на основі нових інструментальних методів ядерної спектроскопії" (Кількість коментарів: 29)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P4 Новітні медичні технології діагностики, прогнозування перебігу та ефективності лікування хвороб людини (Кількість коментарів: 90)
P12 Розробка і впровадження інтервенційних методів діагностики і лікування гострих та хронічних форм коронарної хвороби серця в Україні (Кількість коментарів: 26)
P30 Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч (Кількість коментарів: 244)
P31 Харчова йодована сіль як основний засіб подолання йодзалежних захворювань (Кількість коментарів: 24)
P33 Цикл наукових праць "Синтез, структура та властивості ікосаедричних квазікристалів" (Кількість коментарів: 29)
P36 Технології діагностики і лікування алергічних захворювань органів дихання із застосуванням вітчизняних препаратів алергенів (Кількість коментарів: 89)
P39 Розробка та впровадження комплексної системи діагностики, профілактики і лікування остеопорозу та його ускладнень (Кількість коментарів: 407)
P45 Розробка та впровадження інноваційних технологій в комплексному лікуванні хворих з хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини та заочеревинного простору (Кількість коментарів: 248)
P48 Цикл наукових праць "Механізми функціонування системи органів системи травлення" (Кількість коментарів: 30)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P3 Енциклопедія "Острозька академія XVI – XVII ст" (Кількість коментарів: 0)
P11 Реалізація стратегії інноваційного розвитку на основі новітніх алгоритмів управління (Кількість коментарів: 16)
P16 Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992–2011) (Кількість коментарів: 0)
P29 Дослідження в сфері охорони культурної спадщини: історичні міста та історико-культурні заповідники України (Кількість коментарів: 4)
P38 Цикл наукових праць "Гончарний здвиг Донбасу" (Кількість коментарів: 0)
P47 Інноваційна система податкового адміністрування в Україні (Кількість коментарів: 0)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
P10 Бобово-ризобіальні системи в сучасному землеробстві (Кількість коментарів: 17)
P13 Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв (Кількість коментарів: 30)
P14 Створення рідинного ракетного двигуна для верхніх ступенів ракет-носіїв (Кількість коментарів: 36)
P20 Акустико-емісійна cистема моніторингу сховищ аміаку (Кількість коментарів: 3)
P26 Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління (Кількість коментарів: 23)
P32 Підвищення ресурсу гірничо-металургійного устаткування на базі створення та впровадження інноваційних технологій і матеріалів (Кількість коментарів: 34)
P34 Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України (Кількість коментарів: 25)
P37 Розробка та впровадження нових ресурсозберігаючих і техногенно-безпечних технологій будівництва метрополітенів і тунелів в Україні (Кількість коментарів: 9)
P41 Створення конкурентоспроможних технології та технічних засобів ремонту і модернізації авіаційної техніки (Кількість коментарів: 42)
P46 Інноваційні технології виробництва шкіряних і хутрових матеріалів та виробів (Кількість коментарів: 20)
6. ПІДРУЧНИКИ
Номер Назва роботи Презентація
П1 "Економічна кібернетика" у 2-х томах. (Кількість коментарів: 66)
П2 Цикл підручників "Україна в світовій політиці" (Кількість коментарів: 214)
П3 Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. (Кількість коментарів: 6)
П4 Цикл підручників "Основи теорії кіл" (у 2-х частинах), "Електродинаміка та поширення радіохвиль" (у 2-х частинах). (Кількість коментарів: 57)
П5 Тверднення металів і металевих композицій (Кількість коментарів: 53)