Ви є тут

Правове регулювання державних закупівель


Номер роботи - M 33 ПОДАНА

Представлено Інститутом економіко-правових досліджень НАН України.

Автор: Малолітнева В.К., к.ю.н.

 Проаналізовано нормативно-правову базу здійснення державних закупівель та розроблено пропозиції щодо усунення окремих недоліків. Розглянуто правові форми державних закупівель з обґрунтуванням переваг впровадження централізованих та об’єднаних закупівель. Виявлено особливості застосування права СОТ до сфери державних закупівель. Досліджено правові засоби захисту економічних інтересів держави у межах Угоди СОТ з державних закупівель. Запропоновано перспективні напрями адаптації законодавства України до права СОТ у сфері державних закупівель. Виявлено особливості правового регулювання державних закупівель у ЄС. Наведено правову оцінку можливостей адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері державних закупівель. Визначено напрями вдосконалення законодавства України з державних закупівель в контексті міжнародних зобов’язань перед ЄС. Розроблено два законопроекти щодо впровадження в Україні “зелених” та енергоефективних закупівель, а також електронної системи державних закупівель. Результати циклу мають значення для забезпечення національних економічних інтересів України. Обґрунтовано пропозиції із підвищення ефективності державних закупівель, що дозволить раціонально використовувати державні кошти, за які щорічно закуповується для державних потреб товарів, робіт і послуг у обсязі 150 млрд грн. При цьому 50 млрд грн. через непрозорість та неефективність втрачається щорічно. Результати циклу можуть бути використані у процесі законотворчої діяльності.

Кількість публікацій: 29, в т.ч. 8 статей (3 - у зарубіжних виданнях), 19 тез доповідей.