Ви є тут

Потужні інфразвукові сигнали природного та техногенного походження: фундаментальні та прикладні аспекти, екологічні наслідки


Номер роботи - M 19 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Харківським національним університетом імені В.Н.Каразіна.

Автори:
ШЕВЕЛЕВ Микита Богданович - аспірант Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Метою роботи є експериментальні дослідження параметрів інфразвукових сигналів, що були згенеровані Індонезійським та Челябінським метеороїдами, виверженням потужного вулкану St.Helens, а також вибухами на військовому арсеналі боєприпасів. Для обробки результатів вимірювань автором  використовувались часові залежності варіацій атмосферного тиску, що отримані з російської, української, казахстанської та німецької станцій

Вперше з використанням бази NASA з 693 випадків падіння великих космічних тіл на Землю отримані основні статистичні характеристики та побудовані основні регресії залежності числа падінь космічних тіл від географічних координат, енергій свічення, початкових швидкостей, висот області максимального свічення, логарифмів енергії свічення.

З використанням системного спектрального аналізу отримано основні параметри інфразвуку, згенерованого під час падіння найбільшого в XXI столітті космічного тіла – Челябінського метеороїду, які повністю відповідають світовому рівню.

 Вперше з використанням комплексного аналізу отримано статистичні характеристики основних параметрів інфразвуку, згенерованого потужним Індонезійським метеороїдом.

Вперше отримано основні залежності параметрів інфразвуку в атмосферних хвилеводах, джерелом якого було Тунгуське космічне тіло. Всебічно досліджено основні залежності для параметрів інфразвуку, утвореного вулканом St. Helens. Установлені основні характеристики інфразвукових сигналів, згенерованих у процесі техногенної катастрофи поблизу м. Вінниця у вересні 2017 році.

Кількість публікацій: 10 статей (1 – у англомовному журналі з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 4/3, Scopus – 7/2.