Ви є тут

Попередження кардіо-церебральних ускладнень та раптової смерті


Номер роботи - P 7 НАГОРОДЖЕНА

Представлено державною установою "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска" НАМН України.

Автори: д.м.н. Сичов О.С., д.м.н. Соколов Ю.М., д.м.н. Руденко К.В., Залевський В.П., д.м.н. Біловол О.М., д.м.н. Целуйко В.Й., д.м.н. Копиця М.П., д.м.н. Денесюк В.І.

Метою дослідження було розробити заходи попередження кардіо-церебральних ускладнень та раптової серцевої смерті у хворих з серцево-судинними захворюваннями.

Вперше на підставі вивчення фундаментальних механізмів розвитку серцево-судинних захворювань розроблена та впроваджена комплексна, патогенетично обґрунтована концепція персоніфікованого підходу до попередження кардіо-церебральних ускладнень та раптової серцевої смерті з використанням сучасних терапевтичних, інтервенційних та хірургічних технологій.

Авторами використані сучасні фундаментальні та високотехнологічні методи дослідження і лікування,  запроваджений  мультидисциплінарний підхід до ведення хворих з серцево-судинною патологією, а отримані результати мають наукову новизну не тільки для нашої країни, а й для міжнародної науки, про що свідчить цитування в закордонних виданнях, та залучення авторів до створення європейських рекомендацій  з лікування аритмій серця.

 Авторами на підставі комплексного дослідження розроблені конкретні рекомендації по веденню хворих з серцево-судинними захворюваннями, особливості профілактики, індивідуального прогнозування, вибору сучасного метода лікування та  спостереження з метою попередження кардіо-церебральних ускладнень, фатальних аритмій та раптової серцевої смерті.

Впровадження результатів розробок авторів дозволило збільшити  на третину кількість інвазивних втручань для запобігання раптової смерті, врятовано понад 30 тис. людських життів.

Кількість публікацій:22 монографії, 8 посібників, 2122 статті (201 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 10257/23; Google Scholar – 1329/16.Отримано 3 патенти США на винахід, європейські рекомендації  з лікування. За даною тематикою захищено 11 докторських та 88 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 23 вересня 2019 року о  13 годині  на засіданні Вченої ради  Державної установи "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева  НАМН України"  за адресою: м. Харків, в’їзд Балакірєва,1 (зала засідань Вченої ради).

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.