Ви є тут

Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання


Номер роботи - P 5 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Повышение маневренности, надежности и экономичности энергоблоков с пылеугольными и газомазутными котлами и эффективности систем теплоснабжения


Авторы:


Мысак И.С., Пистун Е.П., Кесова Л.О., Сигал И.Я., Ниронович И.О., Клуб М.В., Винницький И.П., Моспан Ю.М


.


Manoeuvreing, reliability and efficiency increase of power-generating units with pulverized-coal fired boilers and gas-and-oil-fired ones and the heat supply systemsʼ efficiency


Authors:


Mysak Y.S., Pistun Ye.P., KyesovaL.O., SihalI.Ya., NironovychI.А.,KlubM.V., VynnytskyiI.P., MospanYu.M. 


 

Автори:

Мисак Й.С., Пістун Є.П., Кєсова Л.О., Сігал І.Я., Ніронович І.О., Клуб М.В., Винницький І.П., Моспан Ю.М.

 

Представлена Національним університетом "Львівська політехніка".

 

Роботу присвячено вирішенню проблеми підвищення маневреності, надійності і економічності потужних енергоблоків (до 300 МВт) з пиловугільними та газомазутними котлами, що експлуатуються на електростанціях і були спроектовані для роботи в базовому режимі, із врахуванням екологічних проблем.

Для переведення їх в маневрений режим роботи виконано комплекс науково-інженерних досліджень, розроблено та впроваджено низку ефективних технологій, систем та методів розрахунку техніко-економічних та екологічних показників їх роботи, розроблено ряд нормативних та галузево-керуючих документів для Мінпаливенерго України.

Результати роботи впроваджені на електростанціях України, Росії, Бєларусі, Сербії, Хорватії, Польщі, Румунії, Молдови, Китаю, Вєтнаму, Нідерландах і інших країн світу.

Економічний ефект від впровадження результатів роботи становить більше 1 млрд. дол.США.

 

За темою роботи опубліковано 14 монографій, 8 збірників наукових праць, 305 статей (29  у міжнародних журналах), 11 галузево-керуючих та нормативних документів для Мінпаливенерго України. Отримано 55 авторських свідоцтв та патентів України, Росії, Польщі.  Захищено 3 докторські та 20 кандидатських дисертацій. 

 

Громадске обговорення роботи відбудеться на засіданні Вченої ради Інституту вугільних енерготехнологій НАН України 12 вересня 2012 року о 12.00 в актовому залі за адресою: Київ, вул. Андріївська,19.