Ви є тут

Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання


Номер роботи - M 59 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут".

Автор: Веремійчук Ю.А., к.т.н., Гончаренко І.С., Лисенко О.М., Черкашина Г.І., к.т.н.

Метою роботи є підвищення енергоефективності генерації, транспортування, розподілу і споживання електричної та/або теплової енергії шляхом ефективного управління оптимальними режимами енерговикористання самими кінцевими споживачами. Авторами обґрунтовано метод формування груп споживачів, розроблено систему оцінювання методів управління електроспоживанням, розроблено методику визначення плати за послуги регулювання як складової тарифу на електричну енергію; удосконалено спосіб електропостачання кінцевих споживачів за рахунок введення додаткового підключення, створено алгоритм ефективного погодозалежного управління теплоспоживанням будівель. Результати роботи мають важливе практичне значення для:

 – електроенергетики - реалізація методів управління з використання економічних стимулів у формуванні диференційованих тарифів за періодами часу. Це дозволяє створити передумови для формування нових варіантів диференційованих тарифів за періодами часу, що забезпечать зменшення споживання електричної енергії в піковій та напівпіковій зоні доби до 3,6% і 1,7 % відповідно;

 – теплоенергетики - ефективне управління теплоспоживанням кінцевим споживачем дозволяє економити до 15% використання теплоти в громадських будівлях та в будівлях соціально-бюджетної сфери, що в свою чергу призводить до економії первинного палива в котельні на рівні 20%.

Результати досліджень впроваджено в Державній інспекції України з енергетичного нагляду за режимами споживання енергетичної і теплової енергії, АК «Харківобленерго» (м. Харків), Управлінні паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації Харківської області (м. Харків), ТОВ «Прогноз Україна» (м. Київ), ТОВ «Завод енергетичного обладнання «ДАН» (м. Київ), ТОВ «РБСА» (м. Київ).

Кількість публікацій: 60, в т.ч. монографія, 29 статей (2 - у зарубіжних виданнях). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 патентами та свідоцтвом про реєстрацію авторського права. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 14 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 2.