Ви є тут

Перспективні технології підготовки ракетних палив


Номер роботи - M 2 НАГОРОДЖЕНА

Представлено державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля

Автор: Сало М.П. 

Систематизовано методи підготовки палив. Проведено їх комплексний аналіз. Методи класифіковано за способами змішування фаз «газ-рідина». Розглянуто принципи підвищення ефективності масообміну. Для інтенсифікації процесів масообміну при паливопідготовці запропоновано використання газоструминних стрижневих випромінювачів. Запропоновано розрахункові залежності основних конструктивних параметрів випромінювачів, а також характеристики газорідинного потоку, який реалізується внаслідок ультразвукового барботажу. Проведено експериментальне відпрацювання газоструминних стрижневих випромінювачів. Отримано низку цінних результатів з технології барботажу. Робота містить пріоритетні результати для створення заправочного обладнання стартових комплексів ракет-носіїв. Запропоновано нові підходи щодо організації процесу барботажу. Результати досліджень можуть бути використані при розробці заправочного обладнання стартових комплексів ракет-носіїв.

Кількість публікацій: 11 наукових статей.