Ви є тут

Перетворення гетиту і гематиту різного походження на магнетит у водному середовищі


Номер роботи - M 17 ПОДАНА

Представлено Інститутом геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України.

Автори:
Антоненко Тетяна Сергіївна – кандидат геологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка НАН України.

Метою наукової роботи є встановлення закономірностей перетворення структури та магнітних властивостей синтетичних та природних оксидів і гідроксидів заліза у водному середовищі під впливом температури, тиску, водного розчину сульфату двовалентного заліза та впливу надвисокочастотного випромінювання.

Автором визначено, що перетворення структури та магнітних характеристик зразків синтетичних та природних гетиту і гематиту відбувається при нагріванні до температур менше 100 °С, під впливом надвисокочастотного випромінювання за присутності солі (сульфат заліза (ІІ)) і основи (гідроксид амонію)у водному середовищі та в результаті додавання до слабомагнітних мінералів вологого гелю крохмалю та нагріванням суміші під впливом надвисокочастотного випромінювання. В результаті перетворення утворюється магнетит, а намагніченість отриманих зразків зростає в декілька десятків разів. Пояснено механізми перетворення гетиту і гематиту на магнетит у водному середовищі.

Сформовано базові концептуальні засади для розв’язання як прикладних задач, пов’язаних із переробкою окиснених залізних руд Криворізького басейну та вирішення екологічної проблеми Криворіжжя, так і фундаментальних задач, пов’язаних із механізмами перетворення властивостей мінералів заліза.

В Україні не існує аналогів методик перетворення магнітних властивостей слабомагнітних окиснених залізних руд і залізорудних відходів. Запропоновано методики перетворення гетиту і гематиту на магнетит у водному середовищі для розробки нових способів виробництва залізорудних концентратів з важкозбагачуваної залізорудної сировини.

Впровадження зазначених результатів роботи відкриває можливості для виробництва якісних залізорудних концентратів з окиснених залізних руд, відходів гірничо-збагачувальних комбінатів та посприяють розширенню мінерально-сировинної бази України (отримання магнетитового концентрату) та підвищенню ефективності використання залізних руд, зменшення відходів їх використання, які шкідливо впливають на довкілля.

Кількість публікацій: 7 статей, 20 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 1/1, Google Scholar – 15/2.