Ви є тут

Особливості професійного психофізіологічного добору осіб, діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою


Номер роботи - M 69 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Особенности профессионального психофизиологического отбора лиц, деятельность которых связана с повышенной опасностьюШвец А.В.Peculiarities of psychophysiological occupational selection of persons that have extreme kinds of occupationsShvets A.


Автор: Швець А.В.

Представлена Науково-дослідним інститутом проблем військової медицини Збройних Сил України (Міноборони України).

Кількість публікацій: 50 наукових публікацій, в т.ч. 2 методичні рекомендації, 1 методичний посібник, 37 статей (11 – в реферованих виданнях), 8 тез доповідей, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

В роботі представлено нові підходи до вирішення актуальної гігієнічної проблеми прогнозування професійної придатності осіб, діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою, на прикладі льотчиків-миротворців. Оцінено працю миротворців льотного складу в Ліберії за параметрами шкідливості, важкості та напруженості. Виділено три інтегральні факторні моделі, що характеризують професійно важливі психофізіологічні, психологічні, соціально-значимі якості вертольотчиків-миротворців і кореспондують з факторними моделями ефективності професійної діяльності. Виявлені особливості особистісних характеристик пілотів для забезпечення успішної миротворчої діяльності.

Створено оригінальні підходи для оцінки професійно важливих якостей осіб, діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою, шляхом застосування спеціальної послідовності психофізіологічних завдань різної складності. Узагальнення всієї інформації, отриманої за трьома психофізіологічними методиками, з наступною інтеграцією результатів тестування досліджуваних миротворців за допомогою рейтингових оцінок, а також використання побудови відповідного прогнозуючого рівняння дало надійний результат. Ефективність рейтингової регресійної моделі прогнозування придатності осіб до льотної діяльності була в 2,7 рази вищою «традиційних» вітчизняних та закордонних аналогів.

На основі вивчення професійно важливих психофізіологічних і особистісних якостей розроблено детальний багаторівневий алгоритм прогнозування професійної придатності осіб, діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою, з використанням системи інтегральних рейтингових оцінок. Розроблено рекомендації з удосконалення психофізіологічного контролю за льотним складом, який залучається до миротворчих операцій.