Ви є тут

Об’ємно-просторова модель зонування території для визначення зон підвищених ризиків


Номер роботи - M 52 ПОДАНА

Представлено Київським національним університетом будівництва і архітектури.

Автор: Штепа К.О.

Наукова робота присвячена актуальній проблемі створення комфортного і безпечного середовища для проживання населення. Встановлені основні фактори, що впливають на безпеку і здоров’я мешканців. Метою роботи є розроблення нового підходу до визначення зон підвищеного ризику на території міста, об’ємно-просторової моделі території, графічної і математичної моделі оцінки якості і рівня безпечного мешкання населення. Наукова новизна: розроблена особисто автором графічна і математична моделі оцінки якості міського середовища (на макро-, мезо- і мікрорівні) з визначенням коефіцієнтів вагомості цих факторів.

Створено об’ємно-просторову модель зонування території міста за рівнями комфортності та безпечного мешкання населення. Визначено методи оцінки економічних збитків для міських бюджетів, величина яких залежить від інтенсивності впливу несприятливих факторів на його мешканців.

Науково-практична значимість полягає у впровадженні результатів дослідження:

1. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства стосовно внесення змін до ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» передбачення вимог стосовно безпеки життєдіяльності.

2. Державні районні адміністрації, відділи та управління містобудування і архітектури - методику визначення економічних витрат і втрат для міських бюджетів від дії несприятливих факторів.

3. Проектні організації містобудівної спрямованості - внесення змін до техніко-економічних розрахунків містобудівних проектів щодо покращення якісного стану міських територій.

4. Міністерство освіти і науки України - методологічна основа наукових досліджень у галузі містобудування (для спеціальності «Міське будівництво та господарство»).

5. Офіційні сайти міських державних адміністрацій - розміщення інформації для населення у вигляді об’ємно-просторовї моделі з наявністю природних і антропогенних небезпек, їх масштабів і місць концентрації.

Достовірність запропонованих методів і моделей, їх застосування в плануванні і управлінні територіями для моніторингу стану міського середовища підтверджується їх практичною реалізацією і апробацією при визначенні зон підвищеного ризику на території міста Макіївки Донецької області.

Кількість публікацій: 12, в т.ч. 10 статей (1 - у зарубіжних виданнях), 2 тези доповідей.