Ви є тут

Нові сполуки з рослинних флаваноїдів та субстанцій наночастинок срібла та золота


Номер роботи - M 45 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського НАМН України.

Автор: Старосила Д.Б., к.б.н., Рибачук А.В., к.м.н.

Авторами вивчено властивості та механізми антивірусної дії нової групи  препаратів – рослинних флавоноїдів та встановлено високу антимікробну, протизапальну та репаративну активність наночастинок срібла та золота.

Вивчено активну структуру рослинних флавоїдів та подібного препарату, створеного синтетичним шляхом, на моделях експериментальних вірусних інфекцій грипу, герпесу 1 та 2 типів, папіломавірусів, гепатиту С in vitro і in vivo та застосування наночастинок срібла і золота в комплексному лікуванні і профілактиці гнійно-запальних ускладнень травматичних переломів нижньої щелепи.

Вивчено механізми дії біологічно активних речовин та встановлено, що флавоноїди інгібують нейрамінідазну активність вірусу грипу, синтез РНК та ДНК і є активними індукторами інтерферону зі зменшеною експресією гену 2-5-олігосинтетази.

Встановлено високу репаративну активність наночастинок срібла, золота та їх комбінації розміром 30 нм, порівняно із ефективністю комерційних антисептичних препаратів та показано здатність бактеріальних клітин клінічних ізолятів мікроорганізмів активно акумулювати наночастинки в середині клітин. Встановлено механізми антимікробної, протизапальної та репаративної дії наночастинок срібла та золота. 

Вперше в дослідженнях ex vivo виявлено здатність наночастинок золота та їх комбінації з наночастинками срібла стимулювати структуро утворювальний потенціал стовбурових стромальних клітин кісткового мозку людини.

  Кількість публікацій: 60, в т.ч. за тематикою роботи 3 монографії, 33 статті, 24 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 53 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 4. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено  патентом України. Отримано 11 патентів України на корисну модель.