Ви є тут

Нові підходи до створення та обґрунтування ефективності функціональних металокомплексних, кластерних та органічних матеріалів для потреб наноелектроніки та наномедицини


Номер роботи - M 47 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького.

Автор: Баришніков Г.В., Литвин В.А, к.х.н.

В роботі встановлено закономірності, теоретичні та еспериментальні засади керованого синтезу наночастинок благородних металів, фотосенсибілізуючих барвників і гетероциклічних циркуленів для використання їх в наноелектронних пристроях та наноструктурованих медичних препаратах.

Розроблено нові оригінальні методики одержання синтетичних гумінових речовин, а також наночастинок срібла та золота на їх основі із заданими розміром та формою. Застосування синтетичних гумінових речовин в синтезі наночастинок срібла та золота дозволило отримати високостабільні (термін зберігання без ознак седиментації більше 2-х років) концентровані продукти (с(Ag) = 55 ммоль/л та c(Au) = 2,5 ммоль/л) зі стандартизованою біологічно-активною оболонкою. Остання в поєднанні з унікальними властивостями нанорозмірного металічного ядра, відкриває перспективи створення нового класу препаратів з посиленими терапевтичними властивостями для використання в медицині та ветеринарії: для створення біологічно-активних харчових добавок, адресної доставки ліків, діагностики та лікування онкологічних захворювань, у генетичному аналізі у ролі міток і т.п. Біологічна активність синтезованих продуктів підтверджена позитивними результатами експериментального випробування, які проводилися на базі Черкаської дослідної станції біоресурсів Інституту розведення і генетики тварин НААН України.

Встановлені у роботі фундаментальні закономірності між структурою та спектрами поглинання тетраоксо[8]циркуленів використані для синтезу нового, раніше невідомого, класу речовин – азаоксо[8]циркуленів, які продемонстрували високі квантові виходи флуоресценції та були використані для створення органічних світловипромінюючих діодів. Встановлений взаємозв’язок між структурою та спектрами поглинання широкого кола фотосенсибілізаторів дозволив пояснити шляхи цілеспрямованого синтезу нових ефективних сенсибілізуючих барвників для сонячних елементів останнього покоління.

Більшість результатів роботи впроваджено у навчальний процес ряду вищих навчальних закладів України.

Кількість публікацій: 100, в т.ч. 2 посібника, 36 статей у зарубіжних виданнях, 58 тез доповідей. Отримано 4 патенти. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 251 (згідно бази даних Scopus), h-індекс = 9.