Ви є тут

Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання


Номер роботи - M 6 НАГОРОДЖЕНА

Автор: Гетьман Є.А.,д.ю.н.

Представлена Національною академією правових наук України

Створено основи понятійного апарату проблематики та сформульовано визначення термінів «нормотворча діяльність органів виконавчої влади», «функції нормотворчості органів виконавчої влади», «підзаконний нормативно-правовий акт».

Монографія містить пріоритетні результати щодо напрямів подальшого вдосконалення правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні.

Запропоновано нові підходи спрямовані на удосконалення проекту Закону України «Про нормативно-правові акти».

Автором здійснено постановку нових нетрадиційних задач та запропоновано концепцію подальшого реформування правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні, яка може стати частиною концепції адміністративної реформи та змінити пріоритети у цій сфері.

 

Результати монографії мають значення для розвитку сучасних наукових поглядів з питань нормотворчої діяльності органів виконавчої влади, і можуть використовуватись у науково-дослідницький сфері, у правотворчості, у правозастосовному процесі та у навчальному процесі.

Кількість публікацій: 35, в т.ч. 25 статей, 10 тез доповідей.