Ви є тут

Наукові засади збереження наземних молюсків України


Номер роботи - M 34 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України.

Автор: к.б.н. Балашов І.О.

 Автором  виконано комплексну таксономічну ревізію 231 виду цієї групи тварин України та суміжних регіонів, упорядковано їх систему, складено детальні оригінальні описи всіх видів і ключі для визначення. Відкрито і описано один новий вид, два підвиди, встановлено один рід і три підроди. Виявлено, що 15 форм, які вважалися окремими видами в фауні України, є внутрішньовидовими варіаціями інших видів, тому їх зведено до синонімії. Проведено комплексну оцінку природоохоронного статусу всіх видів наземних молюсків фауни України за критеріями Червоної книги України та Червоного списку Міжнародного союзу охорону природи (IUCN).

Це зроблено як для країни загалом, так і окремо для кожної з її 27 адміністративних частин, що є необхідним для створення і ведення як Червоної книги України, так і регіональних червоних списків. Виконана робота створює основу для подальших досліджень наземних молюсків України і дозволить проводити їх на більш сучасному науковому рівні. Зокрема, її результати  можуть бути використані при укладанні наступного видання Червоної книги України, при створені та оновленні червоних списків окремих адміністративних частин України, а також при формуванні мережі природно-заповідного фонду України.

Кількість публікацій: 61, у т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 24 статті (16 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: WebofScience– 60/4; Scopus–44/4; Google Scholar – 216/9.