Ви є тут

Наукові засади створення нових жароміцних сплавів титану, ніобію та молібдену, зміцнених боридами


Номер роботи - M 70 ПОДАНА

Представлено Інститутом проблем матеріалознавства ім І. М. Францевича НАН України

Автор: Потажевська О.А., к.х.н.

Метою роботи є побудова діаграм стану систем Ti‒Mo‒B та Nb‒Mo‒B у повному концентраційному інтервалі в області плавлення/кристалізації, застосовуючи термодинамічне моделювання системи Ti‒Mo‒B; оцінити рівень фізико-механічних властивостей металоборидних сплавів і сформулювати рекомендації щодо їх можливого застосування.

Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів побудовано діаграми стану систем Ti‒Mo‒B і Nb‒Mo‒B у вигляді проекцій поверхонь солідуса, ліквідуса, діаграм плавкості та схем реакцій при кристалізації.

Вперше термодинамічним моделюванням методом CALPHAD отримано термодинамічний опис системи Ti‒Mo‒B та уточнено термодинамічний опис системи B‒Mo, які добре відтворюють наявні експериментальні дані. Визначено, що при збільшенні вмісту молібдену в евтектичних металоборидних сплавах систем Ti‒Mo‒B та Nb‒Mo‒B збільшується їх твердість і зростає температура початку різкого знеміцнення приблизно на 200°С, тобто суттєво підвищується їх жароміцність.

Розроблені термодинамічні моделі систем B–Mo та Ti‒Mo‒B будуть використані для термодинамічного моделювання систем вищого порядку за їх участю. Побудовані діаграми стану є науковою основою для створення сучасних технологій одержання жароміцних та жаростійких матеріалів і покриттів. Встановлений взаємозв’язок між складом металоборидних сплавів і їх твердістю в інтервалі температур від кімнатної до 900°С є основою для вибору складу вказаних матеріалів і рекомендацій щодо технологій їх отримання.

 

Кількість публікацій: 12, в т.ч. за тематикою роботи 6 статей (4 – у зарубіжних виданнях), 6 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 3 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2.