Ви є тут

Наукове обґрунтування, створення та освоєння серійного виробництва високопродуктивних вуглевидобувних комплексів нового покоління


Номер роботи - P 31 ПОДАНА

Наукове обґрунтування, створення та освоєння серійного виробництва високопродуктивних вуглевидобувних комплексів нового покоління

 

Р31

Автори: Антипов І.В., Вассерман І.Г., Варшавський Ю.І.,

Косарев І.В., Морозенко Є.В., Непомнящий О.Л,

Пастернак З.Г., Павленко С.В., Стаднік М.І., Ткачов В.В.

 

Представлена Державним підприємством «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт (Дондіпровуглемаш)»

 

Роботу спрямовано на вирішення проблем збільшення видобутку вугілля в Україні за рахунок створення високопродуктивних вугледобувних комплексів нового покоління. Авторами розроблено систему та методи параметричної, конструктивної та функціональної адаптації гірничих машин, що забезпечує оптимальні режими роботи і високу продуктивність вуглевидобувних комплексів у конкретних гірничо-геологічних умовах. Розроблено систему оцінювання ефективності функціонування щитового механізованого кріплення, а також відповідне програмне забезпечення для вибору та оптимізації його параметрів. Запропоновано нові структурно-технічні рішення комплексів, конструкції механізованих кріплень, обладнання кінцевих дільниць лав та гідроустаткування, впровадження яких підвищує ефективність експлуатації очисних комплексів. Це забезпечує зростання продуктивності та безпеки ведення робіт, скорочення працюючих.

На базі виконаних досліджень створено і впроваджено 159 вуглевидобувних комплексів нового покоління, що дало можливість стабілізувати об’єм видобутку вугілля в країні при скороченні кількості вибоїв більше ніж удвічі. Здійснено заміну у вугільних вибоях України щитових кріплень закордонного виробництва вітчизняними кріпленнями, більш ефективними та надійними. Запропоновано конструкції високонапірних насосів і насосних станцій механізованих кріплень, що не мають аналогів у вітчизняній та зарубіжній практиці. Комплекси дозволяють досягти зростання середньодобових навантажень на очисний вибій у 1,5-2,5 рази.

Основні результати роботи опубліковано у 4 монографіях, 84 брошурах та наукових статтях. Новизну запропонованих рішень підтверджено 105 авторськими свідоцтвами та патентами.

Результати впровадження розробок авторів роботи дозволили досягнути економічного ефекту 10224,6 млн. грн. Комплексами нового покоління за період 2000-2007 рр. видобуто 241,8 млн.т вугілля.