Ви є тут

Монографія "Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу"


Номер роботи - M 22 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Монография "Инвестиционный потенциал региона: использование и непроизводительный отток капитала"Автор:ЛайкоА.И. Monograph "Investment potential of the region: use and unproductive capital outflow"Author: LaykoA.I


 

Автор: Лайко О.І., к.е.

 

Представлена Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

 

В монографії  вирішено важливу наукову проблему активізації відтворення інвестиційного потенціалу регіону, підвищення ефективності руху фінансових потоків на товарних ринках та скорочення непродуктивного відтоку фінансового капіталу.

Розроблено наукові засади та методологію формування політики управління рухом фінансового капіталу на регіональному рівні з метою збільшення інвестиційного потенціалу, розроблено і впроваджено механізми управління рухом фінансового капіталу, які завдяки поєднанню адміністративних, економічних, в тому числі фіскальних, регуляторів сприяють ефективному відтворенню інвестиційного потенціалу та скороченню його відтоку за кордон.

Економічний ефект від скорочення непродуктивного відтоку фінансового капіталу шляхом впровадження пропонованої стратегії управління полягатиме в залученні утриманих від вивезення коштів у внутрішньому інвестиційному процесі і майбутньому зростанні ВРП. Пропонований механізм трансформації системи оподаткування реального сектору економіки дозволяє збільшити інвестиційні можливості підприємств і, як наслідок, майже вдвічі збільшити податкові надходження до бюджету.

 

Кількість публікацій:   40 наукових публікацій, в т.ч. 4 монографії (1 одноосібна),  27  статей., 9 тез доповідей.