Ви є тут

Молекулярні механізми регуляції міжклітинних взаємодій


Номер роботи - M 39 НАГОРОДЖЕНА

Молекулярні механізми регуляції міжклітинних взаємодій

Представлено Iнститутом фізіології імені О.О.Богомольця НАН України.

Автор: Кузнецов К.І., к.б.н., Кулик В.Б., к.б.н., Савотченко А.В., к.б.н., Янко Р.В., к.б.н.

Метою роботи є встановлення ролі молекулярних механізмів міжклітинних взаємодій у регуляції активності нейронів гіпокампа в нормі та під час епілептичних нападів. З'ясовано роль потенціалкерованих калієвих каналів у передачі зорового сигналу з сітківки ока до ЦНС. Досліджено зміни функціональної активності сполучної тканини внутрішніх органів після впливу екзогенного мелатоніну та дозованої нормобаричної гіпоксії.

Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено роль ендогенної нейрамінідази у індукованій епілептиформній активності та пластичності синаптичної передачі в нейронних мережах гіпокампа.

Вперше встановлено роль потенціалкерованих високопорогових калієвих каналів у модуляції припливу кальцію в соми гангліозних клітин сітківки ока. Досліджено зв’язок між µ-опіоїдними та Р2Х3-рецепторами первинних соматосенсорних нейронів та визначено роль такого зв’язку у механізмі знеболення, викликаного опіоїдами.

Створено основи у розумінні механізмів, які залучені до процесів епілептогенезу, передачі зорового сигналу від сітківки ока до ЦНС, знеболення ендогенними опіоїдами та впливу мелатоніну і гіпоксії на фізіологічну активність клітин сполучної тканини різних органів.

 

Кількість публікацій: 70, в т.ч. за тематикою роботи 30 статей (14 – у зарубіжних виданнях), 40 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 145 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 9 та 165 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 12.