Ви є тут

Моделювання інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі України


Номер роботи - M 75

Автори:

Моделирование инвестиционных процессов в агропромышленном комплексе Украины

Козловский С.В., Герасименко Ю.В.

Kozlovskiy S.V., Gerasimenko J.V.

Автори: Козловський С.В., Герасименко Ю.В.

Представлена Вінницьким національним аграрним університетом (Мінагрополітики України).

Кількість публікацій: 2 монографії, 20 наукових статей.

Метою роботи є розробка моделі управління інвестиційними процесами в агропромисловому комплексі України з використанням теорії нечіткої логіки, застосування якої дозволило здійснювати об’єктивну оцінку інвестиційного клімату в даній галузі економіки, формування на цій основі системи підтримки та прийняття інвестиційних рішень, прогнозування можливих змін в інвестиційній сфері агропромислового комплексу України.

Запропоновано методологію оцінки інвестиційного клімату з виділенням його найважливіших складових. В роботі сформульовані теоретичні положення щодо можливості прогнозування інвестиційного клімату в економічних системах та розглянуто можливість прийняття рішень з питань управління інвестиційними процесами в агропромисловому комплексі за допомогою системи підтримки прийняття рішень.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному обґрунтуванні можливості поширення методів моделювання, які базуються на теорії нечіткої логіки, що раніше використовувались переважно для прогнозу­вання технічних та фінансових процесів, на інвестиційну сферу, зокрема для оцінки та прогнозування інвестиційного клімату в агропромисловому комплексі України.

Практичне значення роботи полягає в можливості здійснення оцінки та прогнозування інвестиційної ситуації, що склалась в агропромисловому комплексі з метою використання отриманої інформації при управлінні інвестиційними процесами в даній стратегічно важливій галузі економіки України.