Ви є тут

Моделі та методи кібернетичного захисту конфіденційної інформації в інформаційно-комунікаційних системах


Номер роботи - M 54 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

 Автори: к.т.н. Прогонов Д.О., к.т.н.  Яковлєв С.В., к.т.н. Барановський О.М.

Авторами сформовано концептуальні засади захисту інформації з обмеженим доступом при передачі даних між елементами критичної інформаційної інфраструктури.

Розроблено високоточні методи виявлення короткотривалих змін статистичних, кореляційних та фрактальних характеристик інформаційних потоків. Дані методи дозволили суттєво підвищити точність виявлення аномальних дій користувачів інформаційно-комунікаційних систем при зменшенні часу аналізу потоків.

Запропоновано нову методику виявлення прихованої передачі конфіденційних даних при обміні повідомленнями між користувачами інформаційно-телекомунікаційних систем.

Методика дає можливість з високою точністю (більше 0,95) виявляти приховані повідомлення (стеганограми) в умовах обмеженості апріорних даних щодо використовуваного методу приховання та визначати ефективні методи  деструкції стеганограм при мінімізації спотворень файлу-контейнеру.

Одержано та строго доведено аналітичні оцінки стійкості до диференціального криптоаналізу для широкого класу блокових шифрів зі структурою SP-мережі, до яких відноситься національний стандарт шифрування «Калина». Запропоновано загальну методику оцінювання стійкості до диференціального криптоаналізу для блокових шифрів різної структури, що використовуються для захисту інформаційних потоків у критичній інформаційній інфраструктурі.

Результати роботи впроваджено в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Національному банку України, Службі зовнішньої розвідки України, конструкторському бюро «Шторм» КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших.

Кількість публікацій: 110, в т.ч.  за тематикою роботи 20 статей (7 – у зарубіжних виданнях), 74 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 1/1 Google Scholar – 28/3.