Ви є тут

Моделі і методи оптимізації замкнених маршрутів у транспортній логістиці


Номер роботи - M 39 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Житомирським державним технологічним університетом.

Автор: Морозов А.В., к.т.н.

Метою циклу наукових праць є формулювання нових математичних моделей задач транспортної логістики, розробка математичних методів їх розв’язання, підвищення ефективності існуючих методів побудови циклічних маршрутів у транспортних мережах, що підвищить ефективність транспортних перевезень пасажирів та вантажів. У роботі зроблено класифікацію задач побудови кільцевих маршрутів на транспортних мережах.

Розроблено наближений метод розв’язання симетричної задачі комівояжера, який перевершує за швидкодією відомі алгоритми і не поступається їм за точністю. Розроблено метод пошуку розв’язку гамільтонової задачі комівояжера з меншими потребами в обчислювальних ресурсах, ніж у відомих методів. Побудовано оптимізаційні моделі проектування і реконструкції комунікаційних мереж, які узагальнюють гамільтонову задачу комівояжера і розширюють область її застосування.

Розроблено математичні моделі двох нових варіантів задачі про сільського листоношу (гамільтонова та кільцева задачі про сільського листоношу). Запропоновано методи їх розв’язання та розроблено паралельні реалізації алгоритмів на ЕОМ. Розроблено схему побудови точного та наближеного розв’язку загальної задачі комівояжера. Розроблено модифікацію класичного методу гілок та меж (алгоритму Літтла), що прискорює пошук оптимальних розв’язків задач класу комівояжера та запропоновано методи економії обчислювальних ресурсів. Розроблені математичні моделі задач і методи їх розв'язання спрямовані на економічно обґрунтований пошук кільцевих маршрутів. Вони можуть бути використані для ефективної організації транспортного процесу в оперативному управлінні пасажирськими та вантажними перевезеннями.

Оптимізація кільцевих маршрутів дозволяє зменшувати витрати на пальне та часові витрати при виконанні транспортних перевезень, доставці кореспонденції, прибиранні, патрулюванні вулиць району та виконанні інших кур’єрських завдань.

Кількість публікацій: 43, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 10 статей, 19 тез доповідей.