Ви є тут

Міжнародні тенденції управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі в умовах глобалізації


Номер роботи - M 28 ПОДАНА

Автори:

 


Международные тенденции управления финансовыми ресурсами авиакосмической отрасли в условиях глобализации


Автор: Рычка М. А. 


 


 International trends of financial resources in the aerospace industry globalization


 Author: Rychka M.A. 


 

Автор: Ричка М.А. ,к.е.н.

 Представлена Національним авіаційним університетом

 Розроблено наукові засади становлення та розвитку механізмів управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі в умовах глобалізації, зокрема України. Проведено аналіз та узагальнено сутність управління фінансовими ресурсами на світовому фінансовому ринку, визначено тенденції залучення необхідного капіталу за рахунок продажу власних акцій на фондових біржах світового фінансового ринку.

Обґрунтовано методичні засади дослідження та функціонування механізму управління фінансовими ресурсами авіаційної галузі, враховуючи низку факторів, серед яких: економічний рівень розвитку країни, інституціональне підґрунтя, ступінь відповідності виробництва у галузі міжнародним стандартам, інституціональні відмінності розвитку фінансових систем авіакосмічних галузей країн світу, особливі характеристики розвитку банківського сектору та фондового ринку. Аргументовано шлях на переорієнтацію від бюджетного та приватного інвестування на самостійну участь на фондових ринках.

На основі аналізу зарубіжного досвіду обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі в Україні з урахуванням залучення портфельних інвестиції у відповідному інституційному середовищі.

Основні висновки та результати дослідження впроваджено у практичній діяльності Міністерства економіки України, Міністерства промислової політики України, ДП «Антонов» та інш.

 Кількість публікацій: 25,  в т.ч. 7 статей, 18 тез доповідей.