Ви є тут

Методи та технології оцінювання і забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем критичного застосування


Номер роботи - M 50 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

Автор: Бабешко Є.В., Коваленко А.А., к.т.н., Куланов В.О., к.т.н., Орєхова А.О., к.т.н.

Метою дослідження є розроблення та реалізація принципів, методів і технологій комплексного оцінювання і підвищення функціональної безпеки ІУС критичного застосування. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:

1. Запропоновано принципи та методи комплексного оцінювання функціональної безпеки ІУС, які враховують складну ієрархічну структуру та дозволяють проводити оцінку безпеки системних компонентів на різних етапах життєвого циклу.

2. Розроблено методи забезпечення функціональної безпеки ІУС критичного застосування, які ураховують особливості відмов різних компонентів та їх негативні взаємовпливи.

3. Розроблено інформаційні технології оцінювання і забезпечення функціональної безпеки ІУС критичного застосування.

Результати досліджень даної роботи реалізовані на підприємствах: ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Радій», ТОВ «Вестрон», НТСКБ «Полісвіт» Державного науково-виробничого об’єднання «Комунар», ТОВ «Хартеп», що дозволило знизити ризики відмов компонентів ІУС критичного застосування на ПЛІС класу FPGA за загальною причиною в 1,2 – 1,5 рази, знизити ризики втручань на вразливості ІУС на ПЛІС класу FPGA в 2 – 2,4 рази, знизити ризики небезпечних відмов ІУС критичного застосування за рахунок впровадження перерозподілу надмірності каналів між підсистемами нормальної експлуатації та управління безпекою/аварійного захисту, забезпечити стовідсоткову повноту оцінювання вимог до людино-машинних інтерфейсів ІУС.

Ряд техніко-економічних показників, що забезпечуються реалізацією результатів наукової роботи, відповідають кращим вітчизняним аналогам та знаходяться на рівні світових досягнень.

Кількість публікацій: 157, в т.ч. 2 монографії, 4 навчальних посібника, 57 статей, 68 тез доповідей. Отримано 2 патенти.