Ви є тут

Методи оцінювання роботоздатності елементів конструкцій енергетичного обладнання за наводнювання


Номер роботи - M 76 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Фізико-механічним інститутом ім. Г.В.Карпенка НАН України

Автор: Чепіль О.Я., к.т.н.,  Дорош М.І., к.т.н., Лисечко В.О.,к.ф.-м.н  

Створено основи методології оцінювання роботоздатності конструктивних елементів енергетичного обладнання з урахуванням впливу водню на метал.

Отримано низку фундаментальних результатів, які полягають у визначенні експлуатаційного ресурсу конструкційних елементів з урахуванням їх наводнювання за наявності нестаціонарного нерівномірного температурного поля та змінного тиску водню; розробці методики з визначення напружено-деформованого стану великогабаритних трубних конструкцій з порожнистою стінкою.

Робота містить пріоритетні результати з визначення перерозподілу водню навколо колового концентратора напружень, тріщини та жорсткого включення за дії зовнішніх навантажень у наводнених пружних тілах; у встановлені геометричних параметрів та розрахунку енергії кристалічного тіла з дислокаційною тріщиною; встановлення основних залежностей характеристик розсіювання акустичного поля фрагментами жорстких та м’яких конічних поверхонь від геометричних параметрів і частоти.

Авторами здійснено оцінку взаємовпливу дифузійного процесу та поля напружень в системі метал-водень; досліджено напружено-деформований стан кристалічного тіла з дислокаційною тріщиною, на одній з вершин якого задано стрибок переміщень, а на другій – береги змикаються.

Результати циклу мають значення для інженерних розрахунків міцності і визначення довговічності паропроводів, магістральних газо- і нафтопроводів, великогабаритних трубних конструкцій з порожнистою стінкою, елементів конструкцій енергетичного обладнання.

 

Кількість публікацій: 28, в т.ч. за тематикою роботи 26 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 5 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 3. Отримано патент України на корисну модель та свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.