Ви є тут

Металічні і неметалічні корисні копалини України


Номер роботи - P 8 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

Р8

Металічні і неметалічні корисні копалини України

Гурський Д.С., Калінін В.І.,

Гошовський С.В., Чумак Д.М.,

Шумлянський В.О., Третьяков Ю.І.,

Павлишин В.І.

Український державний геологорозвідувальний інститут

Україна відноситься до числа держав з потужною мінерально-сировинною базою, яка складає основу її економіки. В українських надрах виявлено понад 8 тис. родовищ і 20 тис. проявів 120 видів корисних копалин.

Авторами монографії розроблено оригінальні класифікації металічних та неметалічних корисних копалин України, зроблений системний опис рудних і нерудних родовищ, який здебільшого базується на власних дослідженнях авторів.

Завдяки новій генетичній класифікації виділено найбільш перспективні райони на багаті залізні руди та їх різновиди, що найлегше піддаються збагаченню та не потребують легуючих добавок. Обґрунтовано можливості забезпечення України власними рудами хрому, ванадію, нікелю, кобальту, міді, свинцю і цинку.

За участю авторів роботи протягом останніх 15 років в Україні відкриті та почали розроблятися перші родовища золота. Авторами розроблена оригінальна генетична класифікація золоторудних родовищ, застосування якої значно сприяло розвитку золоторудної промисловості, завдяки чому Україна може стати провідною золотовидобувною  державою Європи.

Зроблено ґрунтовний аналіз закономірностей формування та розповсюдження родовищ графіту, вермікуліту, цеолітів, бентонітів та інших нерудних корисних копалин багатоцільового призначення і запропоновано нові площі для їх пошуків.

Заключні розділи монографії підсумовують основну частину роботи теоретичними викладками з використанням сучасних геодинамічних та геохімічних моделей, відомостями щодо загальних умов рудоутворення та закономірностей розміщення рудних і нерудних корисних копалин України у просторі і часі. Вперше запропоновано схему еволюції рудного процесу, геологічної історії рудоутворення