Ви є тут

Механізми біотранспорту речовин у стратегії створення лікарських засобів


Номер роботи - M 3 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Фізико-хімічним інститутом імені О.В.Богатського НАН України.

Автор: д.б.н. Ларіонов В.Б. 

Метою роботи є комплексне вивчення ефективності механізмів міжклітинного та крізьклітинного проникнення хімічних сполук через гістогематичні бар’єри, оцінка і прогнозування їх біо- і нейродоступності та біологічної активності на основі взаємозв'язку між структурою, фізико-хімічними властивостями та фармакокінетичними показниками і шляхів їх підсилення.

З’ясовано особливості міжклітинного та крізьклітинного проникнення хімічних речовин через гістогематичні бар’єри механізмами простої дифузії та за допомогою переносників. Узагальнено підходи до вивчення та прогнозування нейродоступності сполук на підставі їх фізико-хімічних властивостей, механізмів транспорту, а також напрямків метаболізму. Методами комп’ютерного 2D-моделювання вперше розроблено моделі прогнозування нейродоступності сполук, розрахованої як величина площі поверхні проникнення.

Запропоновано низку підсилювачів проникності лікарських засобів при їх парентеральному та трансдермальному використані. Результати досліджень використано ТДВ «ІНТЕРХІМ» при розробці та впроваджені в медичну практику препаратів «Гідазепам ІС» (сублінгвальна форма), «Левана ІС» та «Алкодез ІС».

Кількість публікацій: 81, в т.ч. за темою роботи монографія та 81 стаття. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно  з базами даних складає відповідно: Scopus – 12/2; Google Scholar – 89/5. Отримано патент України на винахід.