Ви є тут

Математичні та експериментальні методи визначення та оптимізації характеристик системи пасивного протимінного захисту бойових броньованих машин


Номер роботи - M 1 НАГОРОДЖЕНА

Автор: Бісик С.П., к.т.н.

Представлена Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

   В роботі знайшли подальший розвиток методи проектування, математичного моделювання та аналізу складних технічних систем, що стосуються підвищення рівня протимінної стійкості бойових броньованих машин (ББМ) шляхом вдосконалення комплексної системи пасивного протимінного захисту.

Розроблено вимоги до системи пасивного протимінного захисту ББМ та пріоритетні напрями її підвищення, комплексну математичну модель для числового розв’язання задачі вибухового навантаження конструкції ББМ, методику обґрунтування раціональної до дії вибухового навантаження форми захисної поверхні, що дозволяє проводити комплексну оцінку ефективності системи пасивного протимінного захисту ББМ та проектування такої системи з прогнозованою імовірністю отримання травми членами екіпажу, результати параметричного синтезу елементів системи пасивного протимінного захисту ББМ і залежності між їх основними параметрами та ефективністю підвищення рівня протимінної стійкості, нові технічні рішення, що підвищують стійкість ББМ і живучість їх екіпажу до дії вибухового навантаження.

Розроблено програму та методики експериментальних досліджень макетів днищ ББМ. Результати досліджень використовуються при науково-технічному обґрунтуванні вимог та оцінці конструктивних рішень з підвищення рівня протимінної стійкості сучасних і перспективних зразків ББМ, включаючи етапи раннього проектування.

 

 Кількість публікацій: 32, в т.ч. монографія, 12 статей, 18 тез доповідей, отримано патент.