Ви є тут

Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови


Номер роботи - M 9 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України.

Автор: Тернов А.C., к.т.н., Лозинська О.В., Шкільнюк Д.В.

Розроблено математичні методи та сформовано комплекс прикладних інформаційних технологій моделювання, опрацювання та перекладу української жестової мови. Обґрунтовано та розв’язано низку важливих наукових та науково-прикладних задач, пов’язаних із розробленням математичних методів та формуванням комплексу прикладних інформаційних технологій моделювання, опрацювання та перекладу української жестової мови.

Виконано оригінальні дослідження лінгвістичних особливостей української жестової мови та розроблено граматично доповнену онтологію української словесної та української жестової мов. Розроблено мультимедійну технологію аналізу візуальних образів звуків і емоційної міміки обличчя людини, що дало змогу реалізувати анімацію емоційно-артикуляційного каналу носія жестової мови.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні комплексу інформаційних технологій для розпізнавання дактильної азбуки жестової мови, для розпізнавання міміки губ при промовлянні українською мовою на основі гнучких шаблонів, поданих за допомогою неоднорідних раціональних B-сплайнів та інформаційної технології перекладу анотованої української жестової мови.

Результати досліджень  використовуються у Львівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті імені Марії Покрови для глухих дітей, у Камянець-Подільському багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі, у Тернопільській спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів. Результати наукового дослідження використано для розроблення промислового програмного забезпечення у науково-технічній фірмі "ІНФОСЕРВІС".

Кількість публікацій: 83 статті, в т.ч. 52 тези доповідей.