Ви є тут

Кооперативна модель національного господарства


Номер роботи - M 36 НАГОРОДЖЕНА

Представлено вищим навчальним закладом Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".

Автор: д.е.н. Манжура О.В.

Автором  розкрито методологічні основи та еволюцію поглядів на природу та соціально-економічне значення кооперативів, визначено передумови виникнення й генезис кооперативного руху у світі та в Україні. Систематизовано засади діяльності міжнародних кооперативних організацій і проблеми членства в них України. Обґрунтовано концептуальні засади реформи споживчої кооперації України, проведено оцінювання стану розвитку галузей споживчої кооперації, узагальнено організаційно-правові форми господарювання й управління.

Формалізовано інтегративну кооперативну модель національного господарства, визначено пріоритетні напрями розвитку споживчої й аграрної кооперації України в умовах євроінтеграції.

Розроблено маркетингові аспекти реформи системи споживчої кооперації України, обґрунтовано методичний підхід до розвитку потенціалу сільськогосподарських кооперативів на основі бізнес-планування. Практична цінність розроблених рекомендацій полягає у створенні дієвих передумов розвитку кооперативного руху в різних секторах національної економіки.

Кількість публікацій: 47, у т.ч. за тематикою роботи монографія, 29 статей (1 – у зарубіжному виданні), 17 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 1 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 1 та 29 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3.